13. OLM

Hadač Miroslav     12.09.2023

Výsledky s mezičasy. Žebříček. Další, 14. závod proběhne na mapě Pivovar ¨)středa 20.9.). Staví J. Kotůlek. Krátká trať. Přihlášky: IS OBO, Oris.13. závod OLM proběhne na mapě Hertice. Středa 13.9. Krátká trať (mapa je nově zmapována). staví T. Čech. Start 16:30 (poslední 17:15). Přihlášky: IS OBOOris.
Délky: D ... 3,8 (13). H ... 4,4 (17). H16-20 ... 4,1 (15). D16-20 ... 3,6 (14). H12-14 ...     2,2 (9). D12-14 ... 1,8 (7). H10 ... 1,5 (4). D10 ... 1,5 (4). T ... 2,7 (11).