5. OLM

Hadač Miroslav     30.04.2021

Výsledky (těch co dodali). GPS - H1, H2, H3, D1, D2, D3

Pokud se rozhodnete vyrazit do lesa, snažte se maximalizovat počet osob v autě. Minimalizujte doprovod. V žádném případě neparkujte na silnici (Pustá Polom-Budišovice)! V žádném případě nevjíždějte do zákazu vjezdu! Na mapce jsou vyznačené možnosti parkování (při naplnění kapacity nutno parkovat v přilehlých obcích. Vlastník s přivřením obou očí souhlasí s tréninkem pro závodníky připravující se na soutěže (pokud vyloženě nemáte potřebu tréninku v dešti, využijte jiný den a prostor)


Pozor, drobná změna místa startu!!
Nezapomeňte si vytisknout přibližovací mapu na start.
Základní místa pro parkování jsou vyznačena na mapě (dále pak rozumně někde na cestě mezi body). Čas, kdy je možno startovat je vztažen k mapovému trojúhelníku. Naplánujte si dostatek času pro nalézení startu (cíl okruhů, nulování, vyčítání je ve stejném místě .... Bažina). Pro každý okruh je nové nulování, check, vyčtení. Mapa je aktualizována, kontroly zcela nové. Trénink bude velmi obtížný bez rozdílu pro všechny (kdo se zalekne, odhlásit se stále lze 
Délky tratí H 2500-1700-1000, D 1700-1300-900 (převýšení minimální).

Výsledky. Mezičasy. GPS záznamy.
Pátá OLM (individuální trénink bez zápočtu výsledků do soutěže) bude v omezeném režimu ve středu 5.5. Pustá Polom. Staví Mirek Hadač a Juraj Bencúr. Krátká trať (okruhy A,B,C pro H a D). Přihlášky v našem IS (ostatní Oris). Parkování v místě omezené, opatrně na cestě. Start od 16:00-17:00 hod. Běží se na SI (v 17:30 začíná stahování). Mapy samoobslužně na startu. Všechny okruhy budou vytištěny na jedné mapě (rozlišuje se jen D a H). Vyčítání v cíl. Dodržujte veškerá platná opatření. 
Závodníci připravující se na ŽA 9.5. absolvují okruhy v pořadí H1-H2-H3 a D1-D2-D3 (vítězné časy 15'-10'-6'). Ostatní účastníci moho běžet jakýkoliv okruh.