Otevírání zázemí

Hadač Miroslav     01.05.2019

Fotky od LV. 1.5. odpoledne jsme otevřeli oddílové zázrmí pro jaro léto a podzim. Posekali jsme trávu, vysekali křoviny. Naučili se ražení se Siacem (koukat jestli bliká po oražení!). Upravili jsme běžecké okruhy. V rámci možnosti uklidili lesík (spousta pytlů odpadu). Odevzdali nalezený nákupní vozík "Penny market". Instalovali areál pevných kontrol v lesíku. Instalovali na plot plachty s informaci o APK a budování našeho zázemí. Na závěr zbyl čas na fotbal, opékání a bohaté sdělování informací v rámci skupin a přidružených podskupin. Tréninky (běžecké) začínají v úterý a čtvrtek od 17:00 hod.